Aplikacja Zliczania Umów Znaczących (ZUZ)

Datapolis

Aplikacja umożliwia terminowe i rzetelne wywiązywanie się z obowiązku informacyjnego, jaki ciąży na spółkach publicznych. System zlicza wartość dokumentów, informuje o konieczności zaraportowania umowy znaczącej w momencie przekroczenia ustalonego przez KNF pułapu aktywów oraz pozwala przygotować raport dla systemów ESPI. Wbudowany w aplikację zestaw gotowych raportów pozwala nadzorować aktualne działania spółki oraz podmiotów od niej zależnych pod kątem realizacji obowiązków informacyjnych. Aplikacja umożliwia zbieranie i zapisywanie informacji o dokumentach (umowy, faktury, rozwiązanie umów), których suma wartości może spowodować obwiązek zaraportowania umowy znaczącej. System obsługuje czynności związane z poinformowaniem określonych osób o zaistniałym obowiązku, pozwala także przygotować kompleksowy raport dla systemów ESPI. Rozwiązanie może agregować dane z różnych źródeł i systemów. Uwzględnia specyfikę zbierania informacji ze spółek zależnych, posiadających odmienne systemy i sposoby raportowania. Dane mogą być zbierane bezpośrednio z systemów ERP przez udostępnione usługi sieciowe, a także za pomocą dedykowanych mechanizmów importujących (np. import z plików Excel itp.) lub ręcznie, przy pomocy przygotowanego zestawu formularzy. Aplikację wyposażono w zestaw raportów ułatwiających nadzór nad wykonywanymi działaniami. Zestawienia te udostępniają informacje o historycznych raportach i elementach składowych (dokumentach), które spowodowały wystąpienie obowiązku informacyjnego. Aplikacja śledzi też aktywności użytkowników raportujących ze spółek zależnych. Dzięki temu spółka publiczna unika sytuacji, kiedy ważne z punktu widzenia obowiązku informacyjnego dane nie są do niej przesyłane przez podmioty zależne. Dostęp do aplikacji realizowany jest za pomocą przeglądarki internetowej. Mechanizm powiadomień aktywnie informuje użytkowników o zbliżającej się konieczności zaraportowania umowy znaczącej (e-mail lub SMS). Korzyści biznesowe • Umacnianie wizerunku firmy przez rzetelne i szybkie informowanie inwestorów o ważnych zdarzeniach. • Monitorowanie sstanu realizacji zawartych transakcji z uwzględnieniem grup kapitałowych oraz poszczególnych podmiotów. • Wsparcie osób odpowiedzialnych za publikację informacji znaczących w procesie przygotowanie raportu • Nadzór nad użytkownikami raportującymi z podmiotów zależnych.


Veritas Storage Foundation and High Availability for Windows

Symantec Corporation

Symantec's Veritas Storage Foundation and High Availability for Windows is a data and application availability solution that simplifies storage management and offers high availability and disaster recovery for Windows applications such as Microsoft Exchange, SQL Server, and SharePoint Portal Server. This solution is architecture-independent and supports the industry’s widest range of heterogeneous hardware configurations. Features and benefits include: - Broad Application Support: Provides off-the-shelf support for a wide range of applications, including Microsoft Exchange and Microsoft SQL Server with new agents being developed continuously. - Reduce Planned Downtime: You can utilize Symantec Storage Foundation HA for Windows to keep data online and available when migrating users from one available server to another while server maintenance is occurring. When the maintenance is finished, the application can be easily moved back to the original server. - Single Solution for Any Architecture: All clustering and replication can be performed and managed from a single product while allowing you to achieve local as well as wide-area application and data availability. - Prepare, Plan, and Test Before Disaster Strikes: Provides the ability to configure, implement and test your high availability and disaster recovery environment without disrupting users. - Reduce Training and Hardware Costs: Your organization can mix and match the servers and storage within a single cluster and shared storage infrastructure while utilizing a common, cross-platform management console. This unique ability allows IT personnel to manage data and application availability without requiring additional training that may be required for point platform storage management and clustering solutions. *Tested and Certified for Windows Server 2008 and Windows Server 2008 R2


Dynamics CRM Data Synchronization with SharePoint, Office 365, Exchange, SQL

Layer 2 GmbH

Dynamics CRM on-premises or Online data can be integrated and synchronized with Microsoft SharePoint on-premise or Online, Exchange, SQL etc. via OData in just minutes codeless with the help of the Layer2 Cloud Connector. 100+ more systems and apps can also be integrated. Please note: It's not only about displaying external CRM data - it's about full integration with native SharePoint lists offering views, search, lookups, metadata, attachments, offline and mobile access, change notifications, and workflows. No changes to CRM or SharePoint required. No corporate data access from outside, no data transfer to any 3rd party. No user CALs, no CRM licenses required. Just a one-time fee for the Layer2 Cloud Connector license (per Cloud Connector installation). The Layer2 Data Providers for OData (to access CRM) and the Layer2 Data Provider for CSOM (to access SharePoint) are already included. 3rd party data Providers, e.g. for SQL, can be used as well. Outlook can be synced via SharePoint as usual for offline usage (e.g. contacts). ​If you are a Microsoft Dynamics CRM customer, you will most certainly have all your business contact information stored within your CRM environment. Accessing these contacts within a collaborative environment such as Microsoft SharePoint can be of great value to every single employee. Although the CRM offers a great integration in Microsoft Outlook, it might be a massive overhead for employees who just need to access the contact details. Integrating e.g. a SharePoint contact lists with Microsoft Outlook can offer a much easier approach. Please follow the links below for more details and contact.


CCGROM

CCVOSSEL GmbH

Einfache und mobile Ressourcenplanung – das bietet Ihnen die Software CCGROM. GROM steht für Get Rid Of Magnets, denn wir haben das Programm als bessere Alternative zur häufig genutzten Magnettafel entwickelt. Mit CCGROM behalten Sie ebenso leicht den Überblick und sind auch unterwegs immer auf dem aktuellen Stand. Mitarbeiter, Maschinen, Materialien – mit der Projektmanagement Software CCGROM wissen Sie immer Bescheid über das Wer, Wie, Wo, Was, Wann und Wieviel. CCGROM ist narrensicher zu bedienen und gibt den maximalen Überblick über Personal und Co. Denn wir haben unsere Software bewusst auf das Wesentliche reduziert, so dass sie nur die Funktionen bietet, die Sie wirklich brauchen. Besonders stolz sind wir auf die Auszeichnung SOFTWARE MADE IN GERMANY, welches wir bereits zweimal erhielten. Das Siegel wird vergeben von der gleichnamigen Initiative des Bundesverbands IT-Mittelstand (BITMi e.V.), die unter der Schirmherrschaft des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie steht. Von der Initiative Mittelstand erhielten wir aus der Rubrik Industriepreis 2015 für CCGROM das Zertifikat BEST OF 2015, welches für hohen wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und ökologischen Nutzen steht. Die Software setzt auf die bewährten Microsoft-Technologien wie C#.NET, Microsoft SQL Server und kann auf allen Systemen mit Microsoft Windows Betriebssystem (Desktop, Laptop, Tablet) installiert werden. Die ideale Kombination: Windows 8.1 mit Touchscreen Die Installation kann sowohl in Ihrem Netzwerk als auch in der Cloud von Microsoft Azure erfolgen.


System Center Pack Development

Fyrsoft LLC

FyrSoft offers full turnkey services to deliver custom System Center packs for Configuration Manager, Orchestrator, Operations Manager, Virtual Machine Manager, and Service Manager to improve manageability and governance in the data center. Whether you are just need a few custom rules or a simple MP to monitor an application, want to manage a line of business application with multiple System Center solutions, or want to migrate legacy monitoring FyrSoft will work with you to deliver a turnkey pack that can be imported into your environment to provide immediate business value. FyrSoft currently offers professional services to develop the following types of System Center packs. Audit Packs for SCOM ACS: Application and device security event monitoring with SCOM ACS, including: event integration, alerting, and reporting. Connectors: Connectors for integrating third party applications and management solutions with System Center. Configuration Packs for SCCM DCM: Configuration Packs for baseline compliance assessments and drift analysis Compliance and Risk Process Packs for SCSM: Mapping SCSM unified compliance controls to automated tests in SCCM and SCOM. Dashboard Packs for Webtop Integration Packs for Orchestrator: Integration Packs for automating IT operations and workflow between System Center and other management solutions. Management Packs for SCOM: Management Packs for application health, performance, and state monitoring. PRO Packs for SCVMM: PRO Packs for virtualization performance resource optimization with SCOM and SCVMM. Process Packs for SCSM: Process Packs for process workflow automation with SCSM, including custom forms and management pack bundles. Third party & legacy conversion